Nejčtenější články
Ctihodná Myrtidiotissa, asketka z Klissoury

Sv. Ignatij Brjančaninov: Pojednání o Ježíšově modlitbě, část I. - úvod

O nové eklesiologii konstantinopolského patriarchy Bartoloměje

14. září: ke svátku Povýšení Svatého Kříže

o. Jiří Ján: Cesta k „Velkému a svatému sněmu“ Pravoslavné církve

Zasílání novinek
Pokud chcete dostávat upozornění na nové články, zadejte svoji e-mailovou adresu:

ČASOPIS DUCHOVNÍ POUČENÍ A ÚTĚCHA

září-listopad 2014

Z obsahu: Úvodní slovo: Odmítněme kulturu deprese! | Dozrál čas k tomu, aby se křesťanství stalo konečně náboženstvím skutků: Zbožnost a náboženství |  Strážný anděl je náš pomocník při odchodu z tohoto světa: Seznam našich hříchů | Svatí andělé nás chrání, posilují, očišťují a osvěcují: Stydíme se před naším strážným andělem? | Význam a použití – symbolismus a život: Olejová lampa (kantyli) | Neděle jakožto den odpočinku: Pšenice rostlá z hříchu | Prosím! Zdvořilost a jemnost svatých andělů: Neusínající anděl, strážce chrámu a svatého prestolu 

03.07.2016>>POKRAČOVÁNÍ ČLÁNKU

červen - srpen 2014

Z obsahu: „Nechť je bezmezné milosrdenství neustále s vámi“ - Přesvatá Bohorodička: učitelka pravoslavné askeze | Svatost každodenního života ve světě - Překonávání sebelásky: Obětavá láska | Svatý Jan Zlatoústý k otázce darování almužny: Ochranná síla pokladničky pro chudé | Nedostatek trpělivosti a naděje: „Vezmi si mne Bože!“ | Síla víry, sv. Tajiny Církve a modlitba: Démonická podstata patologické lásky | Dvě vdané ženy žijících ve světě překonaly v ctnostech svatého Makaria Velikého: Bůh uděluje Svého Ducha a slitování těm, kdo mají dobrou vůli | Význam a užitek – symbolismus a život: Čisté svíce 

03.02.2015>>POKRAČOVÁNÍ ČLÁNKU

březen - květen 2013

Z obsahu: Encyklika ke svátku všeslavného Vzkříšení Krista Spasitele: Smýšlení vzkříšeného Krista, očištění srdce a vidění Boha | Její srdce byla skutečná Boží zahrada: Hodnota soucitu a milosrdenství | Kristus a ženy, ženská láska: Kristovo vzkříšení, svátek žen | Zapomněli zasadit Kristovu víru do jejich srdcí: Následky bezcitného chování k rodičům | „Dnem i nocí stojí při nás, jsou to naši ochránci a pomocníci ve všem“ Svatí andělé milují křesťanské pokolení | Velmi poučný zázrak ze současné Austrálie: Ženy se mají modlit se zahalenou hlavou 

01.06.2013>>POKRAČOVÁNÍ ČLÁNKU

prosinec 2012 - únor 2013

Z obsahu: Encyklika ke svátku Narození našeho Spasitele Krista | Bůh si oškliví vášeň odsuzování | Noetická modlitba srdce a duchovní otec | 10 darů, které nestojí nic než modlitbu a dobrou vůli | Démoni mají strach z Bohorodičky | Skutečné pokání | Zápas s nečistými myšlenkami | Moc svatých ikon 

19.02.2013>>POKRAČOVÁNÍ ČLÁNKU

září - listopad 2012

Z obsahu: 1. září - začátek církevního roku | Bohorodička zasvěcuje do theologie a katecheze | Kde a kdy činíme znamení svatého kříže | Velký užitek milodarů | Potrat a jeho tragické následky 

29.11.2012>>POKRAČOVÁNÍ ČLÁNKU


 
 ©   ORTHODOXIA CHRISTIANA  |  SPRAVCE@ORTHODOXIACHRISTIANA.CZ  |  DESIGN WWW.GREY-WOLF.CZ  |  PROGRAMMING WWW.MCTECH.CZ