Nejčtenější články
O nové eklesiologii konstantinopolského patriarchy Bartoloměje

Dobré slovo a jeho léčebná síla

14. září: ke svátku Povýšení Svatého Kříže

o. Jiří Ján: Cesta k „Velkému a svatému sněmu“ Pravoslavné církve

Pravá pravoslavná církev tváří v tvář herezi ekumenismu: dogmatická a kanonická témataZasílání novinek
Pokud chcete dostávat upozornění na nové články, zadejte svoji e-mailovou adresu:

Galerie

Svatební obřad Martina a Šárky-Irini Sovových

S požehnáním správce moravské eparchie Řecké pravoslavné starostylní církve biskupa Klimenta gardikijského oddal otec Jeremiáš Cvak Martina a Šárku-Irini Sovovy. Novomanželé letos na Velkou sobotu po období katechumenátu přijali svatý křest a v neděli sv. žen myronosic 17./30.4.2017 získali sv. Tajinu sňatku.

 

Svatební obřad Martina a Pavlíny Kořenovských

S požehnáním správce moravské eparchie Řecké pravoslavné starostylní církve biskupa Klimenta gardikijského oddal otec Jeremiáš Cvak Martina a Pavlínu Kořenovské. Novomanželé přišli do svatého Pravoslaví z římskokatolického prostředí a proto získali sv. Tajinu sňatku.

 

Pascha 2017 - Jezdovice

Oslavy Vzkříšení Kristova. Velkopáteční večerní, sobotní večerní s liturgií a prvním sv. Přijímáním novokřtěnců, půlnoční, jitřní a sv. liturgie.

 

Křty katechumenů: Velká sobota 2017

Na Velkou sobotu 2. / 15. 4. 2017 pokřtil s požehnáním správce moravské eparchie Řecké pravoslavné starostylní církve biskupa Klimenta gardikijského o. Jeremiáš Cvak osm nových členů Svaté Kristovy pravoslavné církve. Křtěnci prošli dlouhým katechumenátem a křest v předvečer oslav Kristova Vzkříšení byl pro nás velkou duchovní radostí. Kéž náš Pán žehná křtěncům na jejich cestě svatého Pravoslaví a uvede je do Svého Království!

 

Svatořečení vladyky Chrysostoma

 

1. Seminář pravoslavného ikonopisectví

S Boží pomocí se nám se nám podařilo v České republice uspořádat 1. Seminář pravoslavného ikonopisectví. Pod vedením zkušeného ikonopisce o. Gabriela z monastýru sv. Kypriána a Justiny v Athénách se čeští zájemci o pravoslavnou ikonu mohli seznámit jak s hlavními myšlenkami orthodoxní theologie obrazu, tak i se základními fázemi tradičního postupu tvorby ikon.

 

Památka sv. Glykeria v Rumunsku 2015 (neděle)

Tak jako každý rok, i letos v neděli 15./28. 6. naše sesterská Rumunská pravoslavná starostylní církev oslavila s náležitou duchovní vznešeností a krásou památku jednoho z největších pravoslavných hierarchů 20. století, sv. Glykeria (1891-1985, svatořečen 1999).

 

Památka sv. Glykeria v Rumunsku 2015 (sobota)

Tak jako každý rok, i letos v neděli 15./28. 6. naše sesterská Rumunská pravoslavná starostylní církev oslavila s náležitou duchovní vznešeností a krásou památku jednoho z největších pravoslavných hierarchů 20. století, sv. Glykeria (1891-1985, svatořečen 1999).

 

Svátek Narození Krista 2014, Jezdovice

 

Křest katechumena Luboše Pavlíčka, 24.12./6.1. 2014/2015

 

Vyhlášení svatosti pěti nových svatých Pravoslavné církve

 

Volba a intronizace metropolity oropského a filijského Kypriána, předsedy Posvátného synodu v ohrazení, 4/17. 10. 2013

 

Chrámový svátek metropolitního monastýru sv. Kypriána a Justiny, 2/15. 10. 2013

 

Bratrská návštěva z francouzského Lyonu

V polovině srpna jsme přivítali vzácnou návštěvu. Z francouzského Lyonu k nám zavítala na bratrskou návštěvu skupina deseti věřících z Ruské pravoslavné zahraniční církve, vedených diákonem Jevgenijem. Prohlédli si Prahu a pak několik dní strávili v Jezdovicích.

 

Sváteční liturgie v domovní kapličce Sv. ap. rovn. Marie z Magdaly

22. července/4. srpna Církevní obec Sv. Jana Sanfranciského v Jezdovicích slavila chrámový svátek domovní kaple v domě o. Jeremiáše v Jezdovicích. Kaplička je zasvěcena Sv. ap. rovn. Myronosici Marii z Magdaly a každoročně zde bývá sváteční liturgie sloužena. Je to vzácná příležitost vzpomínky na začátky misie v České republice, kdy domovní kaplička Sv. Marie z Magdaly byla místem nedělních liturgií a několikrát zde archijerejskou liturgii sloužil i dnes zesnulý metropolita Kyprián Oropský a Filijský.

 

Křest dítěte, 10./23. června 2013

O svátku Padesátnice jsme v Chrámu Sv. Jana Šanghajského v Jezdovicích křtili malého Ioannise.

 

Zesnutí metropolity oropského a filijského Kypriána, pohřební obřady

 

Neděle Pravoslaví 2013, XX. Konference pro pravoslavnou informovanost

 

Svátek Theofanie 2013, církevní obec Nanebevstoupení Páně, Patra, Řecko

Několik fotografií z oslav svátku Theofanie. Církevní obec Nanebevstoupení Páně ve městě Patra (Posvátný synod v ohrazení, Řecká starostylní církev) sloužila Velké svěcení vod na pomezí Patraského a Korintského zálivu.

 

Svátek Narození Krista 2010, Jezdovice

Sváteční bohoslužby v chrámu sv. Jana Sanfranciského v Jezdovicích v roce 2010.

 

Svátek Narození Krista 2012, Jezdovice

Sváteční bohoslužby v chrámu sv. Jana Sanfranciského v Jezdovicích v roce 2012.

 

Pastorační návštěva biskupa Klimenta gardikijského v České republice, červen 2012

Ze slavnostní archijerejské bohoslužby k chrámovému svátku sv. Jana Sanfranciského, Jezdovice, červenec 2012.

 
 


 
 ©   ORTHODOXIA CHRISTIANA  |  SPRAVCE@ORTHODOXIACHRISTIANA.CZ  |  DESIGN WWW.GREY-WOLF.CZ  |  PROGRAMMING WWW.MCTECH.CZ