Nejčtenější články
Ctihodná Myrtidiotissa, asketka z Klissoury

Sv. Ignatij Brjančaninov: Pojednání o Ježíšově modlitbě, část I. - úvod

O nové eklesiologii konstantinopolského patriarchy Bartoloměje

14. září: ke svátku Povýšení Svatého Kříže

o. Jiří Ján: Cesta k „Velkému a svatému sněmu“ Pravoslavné církve

Zasílání novinek
Pokud chcete dostávat upozornění na nové články, zadejte svoji e-mailovou adresu:

ZE ŽIVOTA NAŠÍ CÍRKVE > Zprávy a události > Mezi-pravoslavná konference pravých pravoslavných církví v předvečer tzv. „Velkého sněmu“ ekumenistů

Mezi-pravoslavná konference pravých pravoslavných církví v předvečer tzv. „Velkého sněmu“ ekumenistů

Tisková zpráva

Z milosti Boží se v těchto dnech uskutečnila Mezi-pravoslavná konference pravých pravoslavných církví: Řecké starostylní církve, Rumunské starostylní církve a Ruské zahraniční církve. Zúčastnili se jí biskupové, kněží, diákoni a laičtí představitelé v celkovém počtu 40 osob.

Mezipravoslavná konference Pravých pravoslavných církví

Konference proběhla ve čtvrtek 13/25. 5. 2016 v Athénách na pozvání arcibiskupa athénského a celého Řecka Kallinika od 10.00 do 19.00.


Mezipravoslavná konference Pravých pravoslavných církví

Mezipravoslavná konference Pravých pravoslavných církví

Z Ukrajiny přicestoval metropolita Agathangelosnejvyšší představitel Ruské zahraniční církveZ Moldávie přijel arcibiskup kišiněvský Jiří. Z Rumunska přicestovali biskupové Sofronios sučavský, Glykerios z Jasy a Eulogios ze Sibiu.

Mezipravoslavná konference Pravých pravoslavných církví

Z řecké církve se zúčastnili metropolité Gerontios pirejský a salaminský, Chrysostomos attický a viotický, Řehoř soluňský, Fótios dimitriádský, Mojžíš torontský, Dimitiros americký, Kyprián oropský a filijský, Ambrož filippský, Siluan lunský, Auxentios z Etny a Portlandu, Ambrož methonský a Kliment gardikijský. Ostatní metropolie a eparchie z Řecka a dalších zemí pak zastupovali jejich správní biskupové, duchovní a laikové.

Mezipravoslavná konference Pravých pravoslavných církví

Funkci členů sekretariátu konference vykonávali Fótios dimitriádský, Kyprián oropský a filijský a Kliment gardikijský.

Mezipravoslavná konference Pravých pravoslavných církví

Hlavní náplní konference byl podrobný rozbor a diskuze obsahu dvou významných textů, které byly nakonec jednomyslně schváleny.

Mezipravoslavná konference Pravých pravoslavných církví

a)  Vyznání víry pravého pravoslavného křesťana“, které by mělo sloužit jako společné mezi-pravoslavné prohlášení proti ekumenismu

Mezipravoslavná konference Pravých pravoslavných církví

b) Pravé pravoslaví tváří tvář herezi synkretického ekumenismu“

Mezipravoslavná konference Pravých pravoslavných církví

Tyto texty, které budou následně publikovány, se vztahují (zejména druhý zmíněný text) k tzv. „Velkému sněmu“ ekumenistů, který je svolán k letošnímu svátku Letnic 6/19.6 2016 na Krétu.

Mezipravoslavná konference Pravých pravoslavných církví

Účastníci Mezi-pravoslavné konference jednali s hlubokým vědomí toho, že připravují půdu pro svolání Velkého všepravoslavného sněmu Pravého pravoslaví, který na základě a ve shodě s kritérii sněmovní tradice Církve bude  čelit herezi synkretického ekumenismu.

V průběhu konference byly rozebrány a vyjasněny důvody, proč není možné, aby byl chystaný sněm ekumenistů nazýván a pokládán za „Svatý“ a „Velký“. Také byla prezentována historická retrospektiva procesu apostaze ekumenického hnutí, které se objevilo počátkem 20. stol., prošlo několika fázemi a dnes dochází svého vyvrcholení.

Mezipravoslavná konference Pravých pravoslavných církví

Tato velice významná historická konference se uskutečnila v atmosféře vzájemné úcty a pochopení, jednoty smýšlení a ducha pokoje, čisté horlivosti a lásky v Kristu.

Sekretariát Mezi-pravoslavné konference  
 ©   ORTHODOXIA CHRISTIANA  |  SPRAVCE@ORTHODOXIACHRISTIANA.CZ  |  DESIGN WWW.GREY-WOLF.CZ  |  PROGRAMMING WWW.MCTECH.CZ