Nejčtenější články
Ctihodná Myrtidiotissa, asketka z Klissoury

Sv. Ignatij Brjančaninov: Pojednání o Ježíšově modlitbě, část I. - úvod

O nové eklesiologii konstantinopolského patriarchy Bartoloměje

14. září: ke svátku Povýšení Svatého Kříže

o. Jiří Ján: Cesta k „Velkému a svatému sněmu“ Pravoslavné církve

Zasílání novinek
Pokud chcete dostávat upozornění na nové články, zadejte svoji e-mailovou adresu:

ZE ŽIVOTA NAŠÍ CÍRKVE > Zprávy a události > Novým metropolitou oropským a filijským byl zvolen biskup Kyprián orejský

Novým metropolitou oropským a filijským byl zvolen biskup Kyprián orejský

 

OZNÁMENÍ

Volba nového metropolity oropského a filijského a jeho uvedení do funkce předsedy Posvátného synodu v ohrazení

1. S radostí oznamujeme všem věřícím našeho církevního společenství, že se biskupové Posvátného synodu v ohrazení na svém každoročním výročním zasedání dnes, 4/17. 10. 2013, věnovali na prvním místě volbě nového metropolity oropského a filijského.

2. Na základě důkladné a zevrubné diskuse byl s pomocí Boží jednomyslně zvolen do čela oropské a filijské metropolie a zároveň do funkce předsedy Posvátného synodu v ohrazení biskup Kyprián orejský, který byl do této doby zastupujícím předsedou našeho synodu. Biskup Kyprián orejský bude v této funkci nástupcem našeho prvního metropolity a duchovního otce Kypriána († 17/30. 5. 2013).

3. Intronizace nového metropolity oropského a filijského proběhne v sobotu, 6/19. 10. 2013 v 17.30 ve velkém poutním chrámu monastýru sv. Kypriána a Justiny ve Fili u Athén. 

4. Zasedání našeho synodu bude ukončeno zítra, poté, co budou vyčerpána všechna témata, která byla předem připravena k projednávání. Prosíme naše věřící bratry a sestry, aby i nadále podpořili naše zasedání svými modlitbami.

Fili, Attika, Řecko
4/17.10. 2013
sv. Hierothea Athénského

Za Posvátný synod: 
† Biskup Kliment gardikijský, 
tajemník synodu 
 ©   ORTHODOXIA CHRISTIANA  |  SPRAVCE@ORTHODOXIACHRISTIANA.CZ  |  DESIGN WWW.GREY-WOLF.CZ  |  PROGRAMMING WWW.MCTECH.CZ