Nejčtenější články
Ctihodná Myrtidiotissa, asketka z Klissoury

Sv. Ignatij Brjančaninov: Pojednání o Ježíšově modlitbě, část I. - úvod

O nové eklesiologii konstantinopolského patriarchy Bartoloměje

14. září: ke svátku Povýšení Svatého Kříže

o. Jiří Ján: Cesta k „Velkému a svatému sněmu“ Pravoslavné církve

Zasílání novinek
Pokud chcete dostávat upozornění na nové články, zadejte svoji e-mailovou adresu:

ZE ŽIVOTA NAŠÍ CÍRKVE > Okružní listy

Okružní listy

Věřícím a duchovním moravské eparchie: Oznámení o kanonizaci emeritního metropolity florinského Chrysostoma

Spolu s předáním otcovských požehnání členů našeho Posvátného synodu bych vás rád informoval o tom, že letošní paschální období bude ozdobeno velice významnou událostí v životě naší církve, spojenou s širšími důsledky pro pravoslavné věřící na celém světě. Posvátný synod na svém zasedání dne 8./21. 1. 2016 se po mnohaměsíčním zkoumání rozhodl přistoupit k oficiálnímu prohlášení svatosti pamětihodného prvního hierarchy, emeritního metropolity florinského Chrysostoma (Kavouridis), který zesnul 7./20. 9.1955. 

17.05.2016>>POKRAČOVÁNÍ ČLÁNKU

Poslání ke svátku Theofanie 2016

Syn Boží, který se stal Synem člověka, aniž by měl potřebu očištění, jsa sám bezhříšný, veden láskou očišťuje lidskou přirozenost. Bylo absolutně nezbytné, aby voda při Křtu Krista očistila lidskou přirozenost od skvrny hříchu, aby poté mohla zazářit Světlem Božství. Bez předcházejícího očištění není možné osvícení a Boží ozáření. 

18.01.2016>>POKRAČOVÁNÍ ČLÁNKU

Biskup Kliment gardikijský: Povzbuzující okružní list k věřícím moravské eparchie

V modlitbě a zejména v noetické modlitbě Ježíšově a zcela zvláště, výjimečně a neopakovatelně ve sv. Tajinách Těla a Krve Páně, ve sv. Eucharistii, se nám Pán Ježíš Kristus zjevuje a daruje celý, aby oživil naši existenci a obnovil s námi svoji Smlouvu, která je závdavkem věčného sjednocení a spoluzvěčnění. Pokud Ho přijímáme s vděčností a radostí, nemůžeme jinak, než ho předávat druhým kolem nás skrze službu lásky. Kéž skutečně v nás přebývá Boží milost, abychom mohli Krista zjevovat a předávat Ho ostatním kolem nás konkrétním a praktickým způsobem skrze naši pokornou a obětavou lásku. To bude naším nejlepším misijním svědectvím o pravdě svaté pravoslavné víry ve světě, ve kterém žijeme. 

01.01.2015>>POKRAČOVÁNÍ ČLÁNKU

Svatý Velký Půst: Celý prostoupený Světlem Vzkříšení!

Poučení k začátku Velké Svaté Čtyřicátnice 2013 od biskupa Kypriána orejského.  

20.03.2013>>POKRAČOVÁNÍ ČLÁNKU

Říjen 2012: Okružní list kněžím a věřícím Posvátného synodu v ohrazení v Čechách

Drazí v Kristu otcové, bratři a sestry. Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boha Otce a společenství Ducha Svatého ať je s vámi se všemi. Před několika málo týdny s požehnáním našeho nemocného otce metropolity Kypriána jsme oslavili svá 

22.11.2012>>POKRAČOVÁNÍ ČLÁNKU


 
 ©   ORTHODOXIA CHRISTIANA  |  SPRAVCE@ORTHODOXIACHRISTIANA.CZ  |  DESIGN WWW.GREY-WOLF.CZ  |  PROGRAMMING WWW.MCTECH.CZ