Nejčtenější články
Ctihodná Myrtidiotissa, asketka z Klissoury

Sv. Ignatij Brjančaninov: Pojednání o Ježíšově modlitbě, část I. - úvod

O nové eklesiologii konstantinopolského patriarchy Bartoloměje

14. září: ke svátku Povýšení Svatého Kříže

o. Jiří Ján: Cesta k „Velkému a svatému sněmu“ Pravoslavné církve

Zasílání novinek
Pokud chcete dostávat upozornění na nové články, zadejte svoji e-mailovou adresu:

Významné postavy zápasu za zachování Pravoslaví ve 20. stoletíStručná historie Řecké pravoslavné starostylní církve, 1. část

Cílem tohoto krátkého pojednání není popsat dopodrobna historii kalendářní změny. Ta se uskutečnila v rámci širšího reformního proudu a v atmosféře obecného odvrácení od Pravoslaví a z něho vycházející Tradice. Tato atmosféra podnes šokuje i nejlhostejnější z těch, kteří se touto problematikou hlouběji zabývají. Není také možné, abychom v rámci tohoto krátkého historického exkurzu mohli plně zhodnotit devastující důsledky, které sebou kalendářní změna přinesla - stejně jako není možné plně a spravedlivě docenit zápas řeckých věřících, ke kterému se v oněch pohnutých odhodlali proto, aby zachovali církevní kalendář. Náš záměr je následující: stručně, avšak co nejpřesněji popsat vývoj Řecké pravoslavné starostylní církve (ŘPSC). 

14.08.2017>>POKRAČOVÁNÍ ČLÁNKU

Novomučedníci a vyznavači Katakombní církve v SSSR

>>VSTUP DO SLOŽKY

Sv. Jan Maximovič, arcibiskup šanghajský a sanfranciský, Divotvorce

>>VSTUP DO SLOŽKY

Svatý Filaret Nový Vyznavač, první hierarcha Ruské pravoslavné církve v zahraničí (1903-1985)

>>VSTUP DO SLOŽKY


 
 ©   ORTHODOXIA CHRISTIANA  |  SPRAVCE@ORTHODOXIACHRISTIANA.CZ  |  DESIGN WWW.GREY-WOLF.CZ  |  PROGRAMMING WWW.MCTECH.CZ