Nejčtenější články
Ctihodná Myrtidiotissa, asketka z Klissoury

Sv. Ignatij Brjančaninov: Pojednání o Ježíšově modlitbě, část I. - úvod

O nové eklesiologii konstantinopolského patriarchy Bartoloměje

14. září: ke svátku Povýšení Svatého Kříže

o. Jiří Ján: Cesta k „Velkému a svatému sněmu“ Pravoslavné církve

Zasílání novinek
Pokud chcete dostávat upozornění na nové články, zadejte svoji e-mailovou adresu:

ZE ŽIVOTA NAŠÍ CÍRKVE > Zprávy a události > Posvátný synod v ohrazení podporuje občanskou iniciativu JEDEN Z NÁS - ONE OF US

Posvátný synod v ohrazení podporuje občanskou iniciativu JEDEN Z NÁS - ONE OF US


Posvátný synod v ohrazení
podporuje Evropskou občanskou iniciativu
„JEDEN Z NÁS - ONE OF US“.

 

Evropa zítřka se nachází v našich rukou

 

Je povinností nás, pravoslavných křesťanů, zúčastnit se a napomoci k tomu, aby iniciativa „JEDEN Z NÁS - ONE OF US“ nashromáždila milión podpisů do 1. listopadu 2013!

***

„JEDEN Z NÁS- ONE OF US“ je jednou z prvních z registrovaných aktivit Evropské občanské iniciativy (EOI) v Evropské unii.

Jejím cílem je aktivně bojovat za ochranu lidského života od početí do okamžiku přirozené smrti.

Jelikož věříme v platnost Božího zákona: „Nezabiješ!“, není možné, abychom zůstali nečinní v době, kdy se zabíjí milióny embryí, ať v případě potratů nebo skrze jejich používání v různých výzkumných ústavech při pokusech.

Evropský parlament schválil financování vědeckých výzkumů s použitím embryí. Jinými slovy pokládá embryo za „pokusný materiál“ a tak znehodnocuje a degraduje lidský život a zneužívá ho pro ekonomický prospěch ve jménu vědy.

Posvátný synod v ohrazení vyzývá všechny své farnosti na evropském kontinentu, aby se zapojily do sběru podpisů. 

Jedná se o hnutí bojující za život. Hnutí které vybízí křesťany k tomu, aby přemýšleli jako zodpovědní občané a pokusili se zabránit tomu, aby političtí představitelé používali jejich peníze na degradování a znehodnocování lidského života.

Evropská smlouva předpokládá, že každý občan má právo účastnit se na životě Evropské unie skrze aktivity Evropské občanské iniciativy (forma přímé demokracie).

***

Řekněme ANO právu na život, právu na nedotknutelnost a úctu pro každou lidskou bytost od samotného okamžiku početí.

Je naší povinností podpořit iniciativu „JEDEN Z NÁS- ONE OF US“, abychom měli šanci v tomto směru změnit

evropskou legislativu.

***

Získat více informací o tomto hnutí a přidat svůj podpis je možné online na http://www.oneofus.eu/cs/.

_____________________________________________________________________________________ 
 ©   ORTHODOXIA CHRISTIANA  |  SPRAVCE@ORTHODOXIACHRISTIANA.CZ  |  DESIGN WWW.GREY-WOLF.CZ  |  PROGRAMMING WWW.MCTECH.CZ