Nejčtenější články
Ctihodná Myrtidiotissa, asketka z Klissoury

Sv. Ignatij Brjančaninov: Pojednání o Ježíšově modlitbě, část I. - úvod

O nové eklesiologii konstantinopolského patriarchy Bartoloměje

14. září: ke svátku Povýšení Svatého Kříže

o. Jiří Ján: Cesta k „Velkému a svatému sněmu“ Pravoslavné církve

Zasílání novinek
Pokud chcete dostávat upozornění na nové články, zadejte svoji e-mailovou adresu:

ORTHODOXNÍ KŘESŤANSTVÍ > O svatých ikonách > Seminář pravoslavného ikonopisectví: Třetí lekce

Seminář pravoslavného ikonopisectví: Třetí lekce

V rámci ikonopisecké výstavy „Ikona a naděje: Kolibřík a naše zodpovědnost“

12. prosince 2012

Téma: Studie rozdělení světla a výběru barev

Ikonopisecká dílna monastýru svatých Kypriána a Justiny, Fili Attika. 


Příprava lekce. Technické zabezpečení je nutné proto, aby si mohli něco z lekce odnést také žáci, kteří bydlí mimo Athény nebo v zahraničí. 

Propojení s předchozí lekcí. Pozlacení pozadí ikony jsme dokončili a přecházíme ke studii rozdělení světla a výběru barev... Teoretická příprava - promítnutí odborné agiografické příručky "Žaltář barev"... 


...na které jsme začali pracovat roku 2001 v průběhu tvorby ikony sv. Myrtidiotissy Asketky. 


"Podobně jako je tím nejhorším hříchem nevděčnost, tak tou největší ctností je vděčnost."
† Metropolita Kyprián  Kopírování náčrtku na dřevo a popis studie rozdělení světla za účelem vyrovnaného rozvržení světla na různých částech ikony. Rozdělení světla předává štafetu výběru barev. 


Chvilka zamyšlení a sebekritiky, než začneme "velké a bázeň vzbuzující dílo" ... 


Použití akrylových barev dává ikonopisci možnost přesného odměření barev a jejich udržení ve zvoleném poměru. Umožňuje mu také do značné míry kontrolovat odstín barvy po celou dobu práce. Účastníkům byla rozdána zpráva z předcházející lekce a skromné pohoštění všem připomnělo, jaký je smysl výstavy.  


Další lekce proběhne ve středu, 19. prosince 2012

Téma: Výtvarné zpracování oděvu

 

Našemu Pánu Ježíši Kristu, nezměněné ikoně Boha Otce, narozené z Panny Marie za účelem znovuustanovení padlé ikony do její původní krásy budiž sláva, čest klanění a díkučinění na věky věků.
Amen!
 
 ©   ORTHODOXIA CHRISTIANA  |  SPRAVCE@ORTHODOXIACHRISTIANA.CZ  |  DESIGN WWW.GREY-WOLF.CZ  |  PROGRAMMING WWW.MCTECH.CZ