Nejčtenější články
Ctihodná Myrtidiotissa, asketka z Klissoury

Sv. Ignatij Brjančaninov: Pojednání o Ježíšově modlitbě, část I. - úvod

O nové eklesiologii konstantinopolského patriarchy Bartoloměje

14. září: ke svátku Povýšení Svatého Kříže

o. Jiří Ján: Cesta k „Velkému a svatému sněmu“ Pravoslavné církve

Zasílání novinek
Pokud chcete dostávat upozornění na nové články, zadejte svoji e-mailovou adresu:

Velký a svatý sněm 2016

Krétské shromáždění a synodální éthos Pravoslavné církve

Jestliže si duchovní otcové a organizátoři krétského shromáždění vytkli za svůj cíl pokračovat v kanonické tradici, jestliže se přihlásili k odkazu a dědictví synodálního éthosu Pravoslavné církve, jak je potom možné, že jejich dílo je kritiky tak často hodnoceno jako sněmovní inovace, či dokonce jako sněmovní převrat? Jsou to odpůrci krétského shromáždění, kteří neumí vážit svá slova, nebo naopak jsou to tvůrci krétského shromáždění, kteří se v programovém prohlášení z pochopitelných důvodu utíkají k bezobsažným proklamacím?  

12.12.2016>>POKRAČOVÁNÍ ČLÁNKU

Kyriakos Kyriazopoulos*: Zhodnocení krétského sněmu

Historie tzv. „Velkého a svatého sněmu Pravoslavné církve“ neskončila závěrečným zasedáním. Skončila pouze jeho první fáze, po které - jak nás učí církevní historie - nastává fáze druhá. V jejím průběhu jsou sněmovní závěry vystaveny soudu Církve. Podle pravoslavné eklesiologie totiž platí, že sněmy, včetně ekumenických, nejsou nadřazeny Církvi. Naopak jednalo se vždy „pouze“ o nástroj určený pro reprezentaci Církve. Sněmy byly událostmi, kde docházelo k prezentaci, k vyjevení myšlení a uvažování nikoliv shromážděných biskupů, ale Boholidského organismu Církve.  

04.09.2016>>POKRAČOVÁNÍ ČLÁNKU

Krétský „sněm“: Reakce Shromáždění duchovních a laiků z řecké novostylní církve

V rámci naší snahy informovat českou pravoslavnou veřejnost o tzv. „Svatém a velkém sněmu‟ Pravoslavné církve přinášíme shrnutí prohlášení, které na konci června zveřejnilo známé „Shromáždění duchovních a laiků‟ z řecké novostylní církve. 

22.08.2016>>POKRAČOVÁNÍ ČLÁNKU

Encyklika k ekumenickému shromáždění na Krétě

Podle ekumenismu totiž neexistují ani hereze ani heretici. Církev má jakoby neomezené hranice, které zahrnují všechny pokřtěné ve jméno Svaté Trojice, kteří společně tvoří jedno Tělo Krista. Theologické rozdíly v očích ekumenistů znamenají pouze „rozdílné tradice“, které mají být chápány jako legitimní vyjádření jedné a téže víry, aniž by měly jakýkoliv negativní dopad na milost sv. Tajin a strukturu různých jinoslavných „církevních společenství“. V rámci pravoslavného ekumenismu jsou tyto principy již po desetiletí akceptovány, kázány, žity a vyjadřovány mnoha různými způsoby.  

16.08.2016>>POKRAČOVÁNÍ ČLÁNKU

o. Jiří Ján: Cesta k „Velkému a svatému sněmu“ Pravoslavné církve

Předkládáme českému čtenáři historicko-theologickou studii o. Jiřího Jána věnovanou problematice, jež zaujímá ústřední místo v životě Pravoslavné církve již od začátku minulého století: otázce svolání Velkého sněmu (v prvních desetiletí 20. století nazývaného Ekumenický sněm). Studie ve své původní formě byla publikovaná na našich stránkách jako série tří článků v červenci roku 2014. Následujícího roku v rozšířené a mírně přepracované podobě byla tato práce publikována v řečtině jako samostatná brožura. Krátce poté vzhledem k závažnosti a aktuálnosti zpracovaného tématu a vzhledem k bolestivému nedostatku podobných pojednání vyšel také anglický překlad. V těchto dnech se dokončuje příprava ruské verze. Doufáme, že publikování rozšířené verze také v českém překladu pomůže zaplnit mezeru v informovanosti české a slovenské pravoslavné veřejnosti o této zcela klíčové události novodobé historie Pravoslavné církve. Na začátku článku naleznete tento text ke stažení v pdf a v nejběžnějších formátech pro čtečky e-knih. Připravujeme také tištěnou verzi - brožuru, která bude od konce února zdarma k objednání na naší adrese 

16.08.2016>>POKRAČOVÁNÍ ČLÁNKU

Christos Jannaras, O Velkém sněmu

Christos Jannaras (1935) je současným nejznámějším řeckým filosofem. Publikoval několik desítek monografií, z nichž mnohé byly přeloženy do různých evropských jazyků. Ve svém díle se systematicky věnuje především napětí mezi mezi řeckou a západoevropskou filosofickou tradicí. V řecké společnosti je také znám jako hlasitý komentátor politického, kulturního, sociálního a také církevního dění. Velice populární a čtené jsou jeho pravidelné nedělní články otiskované v příloze předního řeckého deníku Kathimerini. Ve svých zamyšleních „Koho se týká Velký sněm?“ ze 6. března a „Velký sněm – znamení úpadku a krize“ ze 13. března Christos Jannaras zaměřil svoji pozornost na aktuální církevní dění. Našim čtenářům přinášíme několik jeho postřehů.  

16.08.2016>>POKRAČOVÁNÍ ČLÁNKU

Dimitrios Tseleggidis: První poznámky k textu „Vztahy Pravoslavné církve ke zbylému křesťanskému světu“

Pokud jednota Církve je daný fakt, jaký druh jednoty církví je předmětem usilování v rámci ekumenického hnutí. Že by tím byl myšlen návrat západních křesťanů do JEDNÉ a jediné Církve? Něco takového však neplyne ani z obsahu, ani z duchu celého textu. Ba naopak čtenář získává dojem, že daným východiskem je rozdělení Církve a že ti, kteří se účastní dialogů, tak činí s ohledem na zničenou jednotu Církve.  

16.08.2016>>POKRAČOVÁNÍ ČLÁNKU

Mezi-pravoslavná konference pravých pravoslavných církví v předvečer tzv. „Velkého sněmu“ ekumenistů

Z milosti Boží se v těchto dnech uskutečnila Mezi-pravoslavná konference pravých pravoslavných církví: Řecké starostylní církve, Rumunské starostylní církve a Ruské zahraniční církve. Zúčastnili se jí biskupové, kněží, diákoni a laičtí představitelé v celkovém počtu 40 osob. Konference proběhla ve čtvrtek 13/25. 5. 2016 v Athénách na pozvání arcibiskupa athénského a celého Řecka Kallinika od 10.00 do 19.00.  

16.08.2016>>POKRAČOVÁNÍ ČLÁNKU

Několik poznámek k závěrečné fázi přípravy Velkého sněmu Pravoslavné církve 2016

Pravoslavná tradice nechápe dogmata jako nějaké abstraktní definice odtržené od života. Naopak vidí je jako Bohem zjevené ukazatele na cestě nového života v Duchu Svatém. Patristická tradice chápe každodenní život pravoslavného křesťana jako žitou dogmatiku. Pravoslavná dogmata leží v základu pravoslavného éthosu. Trojiční způsob života a eklesiální smýšlení jsou podle této tradice nezbytné pro každého, kdo chce kráčet po Kristem otevřené cestě vedoucí ze země do nebe, ze smrti do nesmrtelnosti, z porušitelnosti do neporušitelnosti.  

16.08.2016>>POKRAČOVÁNÍ ČLÁNKU

Theologická konference „Svatý a velký sněm: velkolepá příprava bez nadějných vyhlídek“

Chystaný Velký a svatý sněm nebude ani velký, ani svatý, protože na základě toho, jak se vyvíjel až do dneška, je zřejmé, že se neshoduje se synodální a kanonickou tradicí Pravoslavné katholické církve a že jeho konání nebude skutečně ryzím pokračováním velkých ekumenických a místních sněmů. Způsob, jakým jsou zformulovány předsněmovní texty dogmatického charakteru, nenechává žádných pochyb o tom, že chystaný sněm je svolán proto, aby poskytl eklesiologický status nepravoslavným společenstvím a rozšířil tak kanonické a charismatické hranice Církve.  

16.08.2016>>POKRAČOVÁNÍ ČLÁNKU


 
 ©   ORTHODOXIA CHRISTIANA  |  SPRAVCE@ORTHODOXIACHRISTIANA.CZ  |  DESIGN WWW.GREY-WOLF.CZ  |  PROGRAMMING WWW.MCTECH.CZ