Nejčtenější články
Ctihodná Myrtidiotissa, asketka z Klissoury

Sv. Ignatij Brjančaninov: Pojednání o Ježíšově modlitbě, část I. - úvod

O nové eklesiologii konstantinopolského patriarchy Bartoloměje

14. září: ke svátku Povýšení Svatého Kříže

o. Jiří Ján: Cesta k „Velkému a svatému sněmu“ Pravoslavné církve

Zasílání novinek
Pokud chcete dostávat upozornění na nové články, zadejte svoji e-mailovou adresu:

ZE ŽIVOTA NAŠÍ CÍRKVE > Okružní listy > Svatý Velký Půst: Celý prostoupený Světlem Vzkříšení!

Svatý Velký Půst: Celý prostoupený Světlem Vzkříšení!

Svatý Velký Půst:
Celý prostoupený Světlem Vzkříšení!

„Žijte proto jako děti světla“  „Kdo miluje svého bratra, zůstává ve světle“
(Ef 5, 9 1J 2,10)

 

A.
Odhalme pravý smysl askeze: Radostné zapření zbytečností; rozdělení se s chudými a potřebnými; neustálé díkůvzdávání a oslava Boha; Bohulibé vyjití „směrem k druhému“: k našemu Pánu, k našemu bratru, k celému stvoření s úctou a zodpovědností.

 

B.
Mějme na paměti: bez lásky nás žádná askeze nedovede k Velkému Setkání, k Svatebnímu Tajemství našeho sjednocení s Kristem!...; Budeme souzeni především a hlavně za to, že „jsme byli nedbalí v konání dobra a že jsme nemilovali bližního“.

 

C.
Svatý Theodor žil 48 let jako sloupovník; na svoji naivní otázku „po odměně na věčnosti“ dostal od svatého anděla následující odpověď: Bude to stejná odměna, jakou dostane jeden herec z Damašku, který daroval celý svůj majetek chudé ženě!...

 

D.
„Ďábel ani nejí, ani nepije, ani se nežení!...; A přes to všechno není on, formálně největší asketa, o nic méně ďábelský!...“

 

E.
Snažme se neustále směřovat askezi k jejímu hlavnímu smyslu: Čistota srdce; otevření našeho srdce pro lásku, aby mohlo být naplněno Světlem svatého Vzkříšení!...

 

+ 4. 3. 2013, Syropustní neděle
+ Biskup Kyprián orejský 
 ©   ORTHODOXIA CHRISTIANA  |  SPRAVCE@ORTHODOXIACHRISTIANA.CZ  |  DESIGN WWW.GREY-WOLF.CZ  |  PROGRAMMING WWW.MCTECH.CZ