Nejčtenější články
Ctihodná Myrtidiotissa, asketka z Klissoury

Sv. Ignatij Brjančaninov: Pojednání o Ježíšově modlitbě, část I. - úvod

O nové eklesiologii konstantinopolského patriarchy Bartoloměje

14. září: ke svátku Povýšení Svatého Kříže

o. Jiří Ján: Cesta k „Velkému a svatému sněmu“ Pravoslavné církve

Zasílání novinek
Pokud chcete dostávat upozornění na nové články, zadejte svoji e-mailovou adresu:

Videopořady

Ctihodná Myrtidiotissa, asketka z Klissoury

Žila v ústraní a přesto kolem sebe šířila světlo Boží lásky a moudrosti. Zemřela tomuto světu, aby nalezla pravý život v Kristu. Vzdala se věcí, kterých si my lidé tohoto světa tolik vážíme, aby obdržela pravé, nepomíjející, pro tělesného člověka nepřístupné duchovní bohatství. Z něho potom rozdávala hojně všem, kteří k ní přišli s žádostí o pomoc, o radu, o slovo spásy a útěchy... Také i dnes je možné z tohoto čistého pramene duchovního života pít plnými doušky, a proto předkládáme našim čtenářům tento film o veliké světici minulého století, ctihodné Myrtidiotisse z Klissoury, známé také pod jejím světským jménem Sofie. Úcta k ní je rozšířena i mezi věřícími řecké novostylní církve. Před čtyřmi lety byla za svatou uznána také Konstantinopolským patriarchátem. 

29.03.2015>>POKRAČOVÁNÍ ČLÁNKU

Globalizace v centru s papežem a "neviditelná jednota" církve

Každoročně o Neděli Pravoslaví pořádá bratrstvo monastýru Sv. Kypriána a Justiny (Fili, Athény, Řecko) Konferenci pro pravoslavnou informovanost. Cílem těchto konferencí je mnohostranná, systematická a hluboká analýza hereze ekumenismu, a to jak z historického, tak i z theologického hlediska. V roce 2006, přesněji 27.2./12.3. 2006, proběhl v athénském hotelu Novotel čtrnáctý ročník této konference nazvaný "Globalizace v centru s papežem a 'neviditelná jednota' církve". Jejími hlavními body byly přednáška archimandrity Kypriána (nynějšího metropolity oropského a filijského) "Globalizace v centru s papežem a vzory pravoslavných ekumenistů odporující patristické tradici" a dále přednáška jeromonacha Klimenta (nynějšího biskupa gardikijského) "'Neviditelná jednota' Církve". Součástí konference bylo také promítání tematického videodokumentu, který s českými titulky přinášíme na našich stránkách. 

08.03.2014>>POKRAČOVÁNÍ ČLÁNKU


 
 ©   ORTHODOXIA CHRISTIANA  |  SPRAVCE@ORTHODOXIACHRISTIANA.CZ  |  DESIGN WWW.GREY-WOLF.CZ  |  PROGRAMMING WWW.MCTECH.CZ