Nejčtenější články
O nové eklesiologii konstantinopolského patriarchy Bartoloměje

Dobré slovo a jeho léčebná síla

14. září: ke svátku Povýšení Svatého Kříže

o. Jiří Ján: Cesta k „Velkému a svatému sněmu“ Pravoslavné církve

Pravá pravoslavná církev tváří v tvář herezi ekumenismu: dogmatická a kanonická témata

Zasílání novinek
Pokud chcete dostávat upozornění na nové články, zadejte svoji e-mailovou adresu:

ZE ŽIVOTA NAŠÍ CÍRKVE > Zprávy a události

Zprávy a události

Seminář pravoslavného ikonopisectví

S milostí Boží, s pomocí Bohorodičky a s požehnáním ctihodného metropolity Kypriána a správce moravské eparchie naší církve, biskupa Klimenta, uspořádala naše dílna druhý ikonopisecký seminář v České republice, v zemi krásné a - jak se ukázalo - v zemi, která má ráda ikony. 

08.11.2016>>POKRAČOVÁNÍ ČLÁNKU

V Řecku vrcholí přípravy říjnového pražského ikonopiseckého semináře

V Ikonopisecké dílně metropolie oropské a filijské v Řecku vrcholí přípravy na druhý seminář pravoslavné ikonografie, který opět proběhne v Praze. Řekové pro účastníky semináře přivezou čtyřdenní praktický program, během kterého každý účastník semináře vytvoří svoji vlastní ikonu. Přinášíme fotoreportáž z šesté, sedmé a osmé schůzky řeckých lektorů pod vedením o. Gabriela z monastýru sv. Kypriána a Justiny (Athény).  

11.10.2016>>POKRAČOVÁNÍ ČLÁNKU

Spustili jsme aplikaci Zeptejte se duchovního

Vážení návštěvníci našich webových stránek, milí příznivci tradičního Pravoslaví, připravili jsme pro vás novou rubriku-aplikaci Zeptejte se duchovního. Jde o jednoduchý způsob, jak se spojit s duchovními Řecké pravoslavné starostylní církve a položit jim doslova jakoukoliv otázku. Odpovídat vám budou kněží, kteří působí v České republice (o. Jeremiáš Cvak), v Kanadě (o. Chariton Mrázek) nebo v Řecku (o. Jiří Ján) a svůj dotaz můžete směřovat i na správce Moravské eparchie Řecké pravoslavné starostylní církve, vladyku Klimenta gardikijského

24.08.2016>>POKRAČOVÁNÍ ČLÁNKU

Pastýřská návštěva biskupa Klimenta gardikijského v České republice a na Slovensku

S pomocí Boží vladyka Kliment, správce moravské eparchie, uskutečnil ve dnech  18. 6. / 1. 7. – 23. 6. / 6. 7. 2016 návštěvu našich malých církevních obcí. V sobotu 2. 7. / 19. 6. se vladyka zúčastnil chrámového  svátku sv. Jana Maximoviče v Jezdovicích u Jihlavy. Spolu s ním jak na večerní bohoslužbě v předvečer svátku, tak na jitřní bohoslužbě a svaté liturgii v den svátku sloužili o. Jeremiáš Cvak, správce církevní obce v Jezdovicích, o. Jiří Ján a o. Chariton Mrázek. 

13.07.2016>>POKRAČOVÁNÍ ČLÁNKU

Slavnostní otevření a posvěcení nového pravoslavného chrámu svatého Filareta Nového Vyznavače v Praze

Řecká pravoslavná starostylní církev s pomocí Boží a s požehnáním vladyky Klimenta gardikijského, správce moravské eparchie, si vás dovoluje pozvat ke slavnostnímu zahájení bohoslužebného života v novém pražském chrámu sv. Filareta Nového VyznavačeV sobotu 19.6./2.7. v 19.00 bude vladyka Kliment sloužit obřad otevření a malého posvěcení  chrámu (Θυρανοίξια), po kterém bude následovat večerní bohoslužba. Následující den v neděli  20.6./3.7. v 7.30 budeme podle řeckého typikonu sloužit jitřní bohoslužbu následovanou archijerejskou svatou liturgií (začátek v 9.00). 

15.06.2016>>POKRAČOVÁNÍ ČLÁNKU

Kanonizace svatého Chrysostoma Nového Vyznavače

V sobotu 15./28. 5. 2016 se ve starobylém ženském monastýru Zesnutí přesvaté Bohorodičky v Thrakomakedones na úpatí pohoří Parnitha, v atmosféře duchovní radosti a vznešenosti, uskutečnila svatá liturgie zakončená obřadem kanonizace sv. Chrysostoma Nového Vyznavače. Bez přehánění můžeme říct, že v tento den právě tady bilo srdce Pravoslaví. Dokonce ani přítomní účastníci nemohli plně docenit význam této historické události. Ostatky vyznavače a sloupu Pravoslaví sv. Chrysostoma byly vystaveny před hlavním monastýrským chrámem, aby je mohli uctít poutníci, kteří přijeli v hojném počtu ze všech koutů Řecka a ze zahraničí. 

13.06.2016>>POKRAČOVÁNÍ ČLÁNKU

Mezi-pravoslavná konference pravých pravoslavných církví v předvečer tzv. „Velkého sněmu“ ekumenistů

Z milosti Boží se v těchto dnech uskutečnila Mezi-pravoslavná konference pravých pravoslavných církví: Řecké starostylní církve, Rumunské starostylní církve a Ruské zahraniční církve. Zúčastnili se jí biskupové, kněží, diákoni a laičtí představitelé v celkovém počtu 40 osob. Konference proběhla ve čtvrtek 13/25. 5. 2016 v Athénách na pozvání arcibiskupa athénského a celého Řecka Kallinika od 10.00 do 19.00. 

30.05.2016>>POKRAČOVÁNÍ ČLÁNKU

Christos Jannaras, O Velkém sněmu

Christos Jannaras (1935) je současným nejznámějším řeckým filosofem. Publikoval několik desítek monografií, z nichž mnohé byly přeloženy do různých evropských jazyků. Ve svém díle se systematicky věnuje především napětí mezi mezi řeckou a západoevropskou filosofickou tradicí. V řecké společnosti je také znám jako hlasitý komentátor politického, kulturního, sociálního a také církevního dění. Velice populární a čtené jsou jeho pravidelné nedělní články otiskované v příloze předního řeckého deníku Kathimerini. Ve svých zamyšleních „Koho se týká Velký sněm?“ ze 6. března a „Velký sněm – znamení úpadku a krize“ ze 13. března Christos Jannaras zaměřil svoji pozornost na aktuální církevní dění. Našim čtenářům přinášíme několik jeho postřehů. 

26.04.2016>>POKRAČOVÁNÍ ČLÁNKU

První ikonopisecký seminář představil ikonu jako liturgický předmět

S Boží pomocí a díky zodpovědnému a obětavému přístupu organizátorů jak z české tak i z řecké strany se nám se nám podařilo v České republice uspořádat 1. Seminář pravoslavného ikonopisectví. Pod vedením zkušeného ikonopisce o. Gabriela z monastýru sv. Kypriána a Justiny v Athénách se čeští zájemci o pravoslavnou ikonu mohli seznámit jak s hlavními myšlenkami orthodoxní theologie obrazu, tak i se základními fázemi tradičního postupu tvorby ikon.  

04.11.2015>>POKRAČOVÁNÍ ČLÁNKU

Svatý novomučedník Josef z Desfiny

Otec Josef byl řeckými duchovními a věřícími velmi ctěn jako muž přísného půstu, vysokého morálního standardu a sebeobětování. Neúnavně sloužil svatou liturgii a byl neustále k dispozici věřícím a všem, kteří potřebovali jeho duchovní radu a vedení. Na konci třicátých let a začátku let čtyřicátých, kdy velká část Řecka buď patřila ke starokalendářním komunitám, nebo alespoň sympatizovala s jejich oddaností církevní tradici, chovala veřejnost hluboký respekt k tradicionalistickým hrdinům včetně sv. Josefa, který byl ve velké úctě pro své duchovní ctnosti a prorocké dary. 

17.08.2015>>POKRAČOVÁNÍ ČLÁNKU
Stránky: 1 2 3 4 

 
 ©   ORTHODOXIA CHRISTIANA  |  SPRAVCE@ORTHODOXIACHRISTIANA.CZ  |  DESIGN WWW.GREY-WOLF.CZ  |  PROGRAMMING WWW.MCTECH.CZ